Gezin aan het strand in de herfst

Zorgverzekering

  • Uitstekende zorgverzekering voor uw gezin
  • Scherpe premie en deskundige begeleiding
  • Prima aanvullende mogelijkheden
Afspraak makenZorgverzekering vergelijken

Veranderingen basisverzekering

Wie in Nederland woont of werkt, is verplicht om een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Elk jaar bepaalt de overheid wat er wordt vergoed vanuit deze verzekering.

Hoogte eigen risico

Het verplicht eigen risico gaat niet omhoog en bedraagt ook in 2022 € 385.

Bekendmaking zorgpremie

Zorgverzekeraars moeten de nieuwe premies voor 12 november bekendmaken.

Inkomensafhankelijke bijdrage en zorgtoeslag

De Inkomensafhankelijke bijdrage gaat in 2022 omlaag van 7,00% naar 6,70%. De zorgtoeslag voor lage inkomens gaat iets omhoog.

Uitbreiding basispakket

Per 1 januari 2022 zijn er ook weer enkele aanpassingen van het basispakket aangepast:

  • Herstelzorg na corona wordt sinds 18 juli 2020 vergoed uit de basisverzekering. Deze regeling blijft tenminste tot 1 augustus 2022 bestaan.
  • Patiënten die CAR-T-celtherapie krijgen, kunnen een vergoeding ontvangen voor hun verblijf in de buurt van het ziekenhuis waar ze worden behandeld.
  • Patiënten die thuis mechanische ademhalingsondersteuning hebben, mogen de elektriciteitskosten daarvan vanaf volgend jaar rechtstreeks bij hun zorgverzekeraar declareren.
  • De vergoeding voor de Combinatietest is per 1 oktober 2021 vervallen. De Combinatietest is vervangen door de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test).
  • Sinds 1 november 2021 vergoedt de basisverzekering in sommige gevallen ook het medicijn Zolgensma. Dit is een gentherapie voor de spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA).
  • Vanaf 1 januari 2022 wordt Oncotype DX opgenomen in de basisverzekering. Met deze test voor borstkankerpatiënten kan het risico op uitzaaiingen beter worden vastgesteld.

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.